༄།། གཙང་སྨན་རི་ནས་Ɔ...

༄།།ངུ་འབོད་སྙིང་གི...

ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ...

བོན་གྱི་བཀའ་འགྱུར་...

༧སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རི་...

སྐབས་དང་པོའི༼སྤུ་ར...

ཞང་ཞུང་སྒོ་པའི་ཡུལ...

ཀུན་མཁྱེན་ཤར་རྫ་པའ...

ཁྱུང་པོ་རྩེ་དྲུག་ད...

སྐབས་གསུམ་པའི་མཁའ་...

མདུན་ངོས། ཡར་ངོས། མར་ངོས། མཇུག་ངོས། ཁྱོན་བསྡོམས། 64, ཁྱོན་བསྡོམས། 7 Pages