མདུན་ཤོག

བརྙན་གཟུགས་པར་མཛོད།


[པར་རིས།སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རི་བའི་གདུང་མཆོད་ཞུགས་འབུལ་སྟ་གོན་ད... -4477 (2017-9-29)
[བརྙན་གཟུགས།སྟོང་སྐོར་ཚེ་རིང་ཐར་ལ་ཞང་ཞུང་སྐོར་ལ་བཅའ་འདྲི་གནང་... -738 (2017-9-10)
[རོལ་དབྱངས།སྟོང་སྐོར་ཚེ་རིང་ཐར་ལགས་ཀྱི་འཆད་ཁྲིད། ༼ཁག་དང་པོ།༽ -419 (2016-10-1)
[པར་རིས།གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གཡས་རུའི་འཆད་རྩོད་ཆེན་མོ། ༼༡༽ -422 (2016-9-4)
[བརྙན་གཟུགས།ཚོགས་གཙོ་རྩེ་ཞིག་ཚང་ཤེས་རབ་བསྟན་པའི་ཟླ་བ། -485 (2016-1-27)

 ཁྱོན་བསྡོམས།5, Page1/1