མདུན་ཤོག

བརྙན་གཟུགས།


[བརྙན་གཟུགས།སྟོང་སྐོར་ཚེ་རིང་ཐར་ལ་ཞང་ཞུང་སྐོར་ལ་བཅའ་འདྲི་གནང་... -708 (2017-9-10)
[བརྙན་གཟུགས།ཚོགས་གཙོ་རྩེ་ཞིག་ཚང་ཤེས་རབ་བསྟན་པའི་ཟླ་བ། -450 (2016-1-27)

 ཁྱོན་བསྡོམས།2, Page1/1