བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། (2017-03-06)
རྟོགས་ལྡན་ཁྲི་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་རིན་'... (2016-10-03)
གངས་རིན་པོ་ཆེའི་ངོ་སྤྲོད་གནད་བསྡུས། (2016-09-16)

དེ་ལས་མང་བ།