རྒན་གྱའི་བྲག་དཀར། (2017-08-15)
རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་དཀར་ཆག (2017-07-12)
སྨན་རིའི་གླིང་དུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་འད'... (2017-04-04)
གདན་ས་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེའི་ཐེངས་དགུ་པའི་དགེ་བཤ'... (2017-03-15)

དེ་ལས་མང་བ།