མདུན་ཤོག

དགོན་སྡེ་སྒྲུབ་གནས། -

དགོན་སྡེ་སྒྲུབ་གནས།


[ཀླུ་དགོན་གཡུང་དྲུང་བདེ་ཆེན་གླིང་། -913 (2016-10-19)
[དགོན་སྡེ་སྒྲུབ་གནས།རྒྱལ་རོང་གི་རྒྱལ་པོ་བེ་ཅེན་ངོ་སྤྲོད། -264P (2016-9-5)
[ཀན་སུའུ།གནས་མཆོག་བྲག་དཀར་བྱ་རྒོད། -117 (2016-1-23)

མདུན་ངོས།|ཡར་ངོས།|  ཁྱོན་བསྡོམས།13, Page2/2