མདུན་ཤོག

དགོན་སྡེ་སྒྲུབ་གནས། -

དགོན་སྡེ་སྒྲུབ་གནས།


[རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ།སྨན་རིའི་གྲྭ་ཚང་གི་གལ་ཆེའི་གསལ་བསྒྲགས། -444 (2016-11-7)
[ཀླུ་ཕུག་དགོན།ཀླུ་དགོན་གཡུང་དྲུང་བདེ་ཆེན་གླིང་། -1033 (2016-10-19)
[དགོན་སྡེ་སྒྲུབ་གནས།རྒྱལ་རོང་གི་རྒྱལ་པོ་བེ་ཅེན་ངོ་སྤྲོད། -310P (2016-9-5)
[ཀན་སུའུ།གནས་མཆོག་བྲག་དཀར་བྱ་རྒོད། -192 (2016-1-23)

མདུན་ངོས།|ཡར་ངོས།|  ཁྱོན་བསྡོམས།14, Page2/2