གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས...   [ 654 ] 2016-09-16 22:28:36
  གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས...   [ 2817 ] 2016-08-26 16:27:09
  སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ།...   [ 310 ] 2016-01-23 19:38:17

 ཁྱོན་བསྡོམས།3, Page 1,ཁྱོན་བསྡོམས། 1 Pages