མདུན་ཤོག

དགོན་སྡེ་སྒྲུབ་གནས། -

དགོན་སྡེ་སྒྲུབ་གནས།


[བོན་གྱི་གནས་མཆོགརྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་དཀར་ཆག -283 (2017-7-12)
[རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ།སྨན་རིའི་གླིང་དུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས... -870 (2017-4-4)
[རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ།གདན་ས་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེའི་ཐེངས་དགུ་པའི་དགེ་བཤེས... -740 (2017-3-15)
[རྔ་བ།རྒྱལ་རོང་སྟེགས་ལྕོགས་སུ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་ཆེན... -962 (2017-2-27)
[མདོ་སྨད་ཡུལ་གྱི་ཀུན་མཁྱེན་འཇའ་ལུས་པ་༧ཤར་རྫ་རིན་པོ... -191 (2017-2-25)
[དགོན་སྡེ་སྒྲུབ་གནས།ཡུལ་སྐྱོང་མགོན་ལྷ་དཀར་པོ། -313P (2017-1-10)
[རྟོགས་ལྡན་དགོན་གྱི་༧སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ད... -981 (2016-12-5)
[ӺٴJགནའ་བོའི་རྒྱལ་རོང་བོན་གྱི་དུས་མཆོད་ཆེན་མོ། -804 (2016-11-20)
[མཚོ་སྔོན།ཁྱུང་དཀར་རིག་འཛིན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་བསྐྱར་བཞེངས་ལེགས... -754 (2016-11-8)
[རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ།སྨན་རིའི་གྲྭ་ཚང་གི་གལ་ཆེའི་གསལ་བསྒྲགས། -386 (2016-11-7)

མར་ངོས། |མཇུག་ངོས།  ཁྱོན་བསྡོམས།13, Page1/2