མདུན་ཤོག

བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།


[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།༧སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རི་བའི་ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་བཞིན་པ། -273 (2017-9-2)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།སྐབས་དང་པོའི༼སྤུ་རྒྱལ་ཤེས་རིག་དཔྱད་གླེང་གྲོས་ཚོགས... -308 (2017-8-18)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།ཞང་ཞུང་སྒོ་པའི་ཡུལ་དུ་སྨོན་རྒྱལ་དཔྱད་བུ་སྨན་རྩིས་... -211 (2017-8-3)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།ཀུན་མཁྱེན་ཤར་རྫ་པའི་བཀའ་འབུམ་ལྗགས་ལུང་བསྩལ་བ། -531 (2017-7-28)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།ཁྱུང་པོ་རྩེ་དྲུག་དགོན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་མོ་འཚོགས་པའ... -1338 (2017-7-25)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།སྐབས་གསུམ་པའི་མཁའ་ཀློང་གསང་བའི་མདོས་ཆེན་འཚོགས་པའི... -243 (2017-6-20)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།ཀྲུང་གོ་བོད་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དགེ་... -564 (2017-5-22)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།ཁམས་ཟླ་ཁྱུང་དགོན་གྱི་བླ་རབས་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་རོབ་ཙམ་... -222 (2017-5-8)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།<<ཞང་ཞུང་རིག་གནས>>རྩོམ་བསྡུའི་བརྡ་ཐོ། -294 (2017-5-8)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་སྒྲུབ་ཁ... -1796 (2017-5-4)

མདུན་ངོས།|ཡར་ངོས།| མར་ངོས། |མཇུག་ངོས།  ཁྱོན་བསྡོམས།60, Page2/6