༄།། གཙང་སྨན་རི་ནས་གདུང་མཆོད་ཞུ་བ། (2017-09-19)
༄།།ངུ་འབོད་སྙིང་གི་གསོལ་འདེབས། (2017-09-19)
ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ། (2017-09-15)
བོན་གྱི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་སྒྲིག་ཞུའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚོ... (2017-09-06)
༧སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རི་བའི་ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་བཞིན་པ། (2017-09-02)
སྐབས་དང་པོའི༼སྤུ་རྒྱལ་ཤེས་རིག་དཔྱད་གླེང་གྲོས་ཚོགས... (2017-08-18)

དེ་ལས་མང་བ།