མདུན་ཤོག

ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ། -

ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།


[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། -482 (2017-3-6)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།རྟོགས་ལྡན་ཁྲི་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ... -917 (2016-10-3)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།གངས་རིན་པོ་ཆེའི་ངོ་སྤྲོད་གནད་བསྡུས། -678 (2016-9-16)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།གནའ་བོའི་ཞང་ཞུང་གི་རིག་གནས་གཤིན་པོའི་བླ་འཁོར་ཆ་བད... -839 (2016-9-4)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།མཉམ་མེད་མཛད་རྣམ་ངོ་མཚར་པདྨོ་སྟོང་ལྡན། -571 (2016-9-4)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།ཞང་ཞུང་གི་བྱ་རུ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཅོ་བརྒྱད། -1466 (2016-9-1)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།བླ་ཆེན་དྲན་པ་ནམ་མཁའ། -96 (2016-5-31)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།མཉམ་མེད་མཛད་རྣམ་ངོ་མཚར་པདྨོ་སྟོང་ལྡན། -55 (2016-5-31)

 ཁྱོན་བསྡོམས།8, Page1/1