མདུན་ཤོག

ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ། -

ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།


[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།གནའ་ཤུལ་སྔོག་འདོན་ལས་རྙེད་པའི་ཞང་བོད། -170 (2021-10-21)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།སྨོན་རྒྱལ་ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སྲས་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ། -313 (2017-4-10)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། -759 (2017-3-6)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།རྟོགས་ལྡན་ཁྲི་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ... -1204 (2016-10-3)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།གངས་རིན་པོ་ཆེའི་ངོ་སྤྲོད་གནད་བསྡུས། -950 (2016-9-16)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།གནའ་བོའི་ཞང་ཞུང་གི་རིག་གནས་གཤིན་པོའི་བླ་འཁོར་ཆ་བད... -1023 (2016-9-4)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།མཉམ་མེད་མཛད་རྣམ་ངོ་མཚར་པདྨོ་སྟོང་ལྡན། -728 (2016-9-4)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།ཞང་ཞུང་གི་བྱ་རུ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཅོ་བརྒྱད། -1662 (2016-9-1)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།བླ་ཆེན་དྲན་པ་ནམ་མཁའ། -251 (2016-5-31)
[ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ།མཉམ་མེད་མཛད་རྣམ་ངོ་མཚར་པདྨོ་སྟོང་ལྡན། -155 (2016-5-31)

 ཁྱོན་བསྡོམས།10, Page1/1